Languages

Het Federaal rapport inzake duurzame ontwikkeling

Zeven Federale rapporten inzake duurzame ontwikkeling werden door de TaskForce Duurzame Ontwikkeling van het Federaal Planbureau gepubliceerd.

Ze stellen de toestand, de strategie en het gevoerde beleid voor en ze presenteren toekomstverkenningsscenario's met 2050 als tijdshorizon. De rapporten stellen eveneens transversale instrumenten voor om verbintenissen, die sinds 1992 door België genomen zijn, te concretiseren.

De gepubliceerde Federale rapporten vervullen een evaluatieopdracht en een toekomstverkenningsopdracht op zeer lange termijn:

  • Evaluatie van de bestaande toestand en van het beleid dat werd gevolgd om de doelstellingen te bereiken die in de langetermijnvisie zijn vastgesteld;
  • Toekomstverkenningde alternatieve scenario’s voor duurzame ontwikkeling om de doelstellingen te bereiken die in de langetermijnvisie zijn gesteld, rekening houdend met de ontwikkelingstrends op Europees en internationaal vlak.

Lijst van de gepubliceerde rapporten:

  • 2015 : Onze consumptie en productie houdbaar maken
  • 2011 : Twintig jaar politiek engagement voor duurzame ontwikkeling ?
  • 2009 : Indicatoren, doelstellingen en visies van duurzame ontwikkeling
  • 2007 : De transitie naar een duurzame ontwikkeling versnellen
  • 2005 : Ontwikkeling begrijpen en sturen
  • 2002 : Een stap naar duurzame ontwikkeling ?
  • 1999 : Op weg naar duurzame ontwikkeling ?

Ontdek Federale rapporten inzake duurzame ontwikkeling op de website van het Federaal Planbureau.

Nuttige linken:

Website van het Federaal Planbureau – rubriek Duurzame ontwikkeling
Website Indicatoren van duurzame ontwikkeling