Languages

News

Projectoproep: aan de slag met Due Diligence in de waardeketen

De Minister van Duurzame Ontwikkeling en het Federaal Instituut voor Duurzame Ontwikkeling (FIDO) lanceren de projectoproep ‘Aan de slag met Due Diligence in de waardeketen’. Hoewel de globalisering kansen biedt voor bedrijven of...

Projectoproep: promoten van duurzame ontwikkeling als koepel- of netwerkorganisatie

Halverwege Agenda 2030 stellen we vast dat acties om de duurzame ontwikkelingsdoelen (SDG’s) te bereiken, moeizaam op gang komen. Toch blijven de SDG's momenteel de enige wereldwijde en universele visie op sociaaleconomische welvaart en...

Een studie naar de verduurzaming van de internationale agrovoedingsketens in België

De verborgen prijs van onze voeding De agrovoedingssector heeft een grote impact op het milieu. De landbouw beslaat ongeveer 40% van het landoppervlak en de voedselproductie is verantwoordelijk voor 30% van de wereldwijde...

België blijft achter in het bereiken van de SDGs

Vorige week presenteerde België zijn 2e VNR-rapport (Voluntary National Review) aan de andere VN-lidstaten. Dit rapport beoordeelt de vooruitgang die is geboekt bij de implementatie van de 2030 Agenda. Minister Zakia Khattabi maakte van de...

België stelt tweede Voluntary National Review (VNR) voor

In juli 2023 stelt België zijn tweede Voluntary National Review (VNR) voor aan de andere VN-lidstaten tijdens het High-Level Political Forum in New York. Dit rapport is een samenwerking tussen de verschillende overheden, het...

Het FIDO helpt Belgische kmo's om due diligence in hun activiteiten te integreren

De toolkit ‘due diligence voor KMO’s Om KMO’s te ondersteunen heeft het FIDO een online toolkit 'Due diligence voor kmo's' laten ontwikkelen. HIVA-KU Leuven heeft een toegankelijke, gebruiksvriendelijke en aantrekkelijke online toolkit...

Awards voor Beste Belgische Duurzaamheidsverslagen: stel u kandidaat!

Bent u verantwoordelijk voor duurzame ontwikkeling in uw bedrijf, bent u verantwoordelijk voor CSR (Corporate Social Responsibility) of wilt u gewoon de inspanningen van uw organisatie op het gebied van duurzame ontwikkeling in de kijker...

Neem deel aan de enquête 'Drempels en drijfveren voor duurzaamheid in bedrijven'

Beter begrijpen voor beter advies Om bedrijven te helpen veranderingen in gang te zetten, moeten eerst de obstakels en drijfveren worden geïdentificeerd en begrepen. Ondernemers zelf zijn natuurlijk het best geplaatst om deze essentiële...

Meer dan de helft van de maatregelen van het Federaal Plan voor Duurzame Ontwikkeling zit op schema

Deze criteria hebben betrekking op het interdepartementale karakter van de maatregelen, de hoofdstukken van het federaal plan waarop ze betrekking hebben, het tijdschema voor de uitvoering, de gebruikte beleidsinstrumenten, de impact op de...

De ICDO stelt het beleid rond duurzame ontwikkeling voor de federale overheidsdiensten in 2022 voor

Het jaar werd gekenmerkt door het uitbreken van de oorlog in Oekraïne en de talrijke steunmaatregelen van de NAVO-lidstaten, waaronder België.. In deze woelige geopolitieke context hebben de federale overheidsdiensten de nodige logistieke...