Languages

Wie zijn we?

De federale strategie voor duurzame ontwikkeling is ontwikkeld in overleg met de vier actoren die belast zijn met specifieke en aanvullende beleidstaken, zoals vastgelegd door de wet van 5 mei 1997.

De eerste van deze actoren is het Federaal Instituut voor Duurzame Ontwikkeling (FIDO), de federale overheidsdienst die de Belgische federale regering bijstaat in haar missies inzake duurzame ontwikkeling.

Het FIDO staat ook in voor het voorzitterschap en het secretariaat van de Interdepartementale Commissie voor Duurzame Ontwikkeling (ICDO), een overlegorgaan dat vertegenwoordigers van de federale en gewestelijke overheidsdiensten samenbrengt die verantwoordelijk zijn voor de uitwerking, de uitvoering, de ondersteuning en de evaluatie van het federale DO-beleid.

Het FIDO werkt nauw samen met de andere actoren van de federale strategie voor duurzame ontwikkeling. Daartoe behoren de Taskforce Duurzame Ontwikkeling van het Federaal Planbureau (TFDO) en de Federale Raad voor Duurzame Ontwikkeling (FRDO). Daarnaast spelen ook de cellen duurzame ontwikkeling binnen de federale overheidsdiensten een belangrijke rol.  Klik hier voor meer informatie over deze actoren.