Languages

Contact

Vragen? 

Het Federaal Instituut voor Duurzame Ontwikkeling is eerst en vooral een expertisecentrum. Wij stellen onze expertise graag ter beschikking van andere overheidsdiensten en organisaties van buiten de overheid. Heeft u vragen over één van de volgende thema's:

  • Duurzame Ontwikkeling in federale overheidsdiensten
  • Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen (In het Engels: Sustainable  Development Goals of SDGs)
  • Duurzame evenementen
  • Duurzame aankopen
  • Maatschappelijke verantwoordelijkheid
  • etc. 

Aarzel dan niet om contact met ons op te nemen.  

Klachten?

Het Federaal Instituut voor Duurzame Ontwikkeling hecht veel belang aan de kwaliteit van zijn dienstverlening. Mocht u hierover toch opmerkingen of klachten hebben, dan kunt u deze melden aan de klachtenbeheerder. De klachtenbeheerder behandelt uw klacht met de grootste zorg en stelt een passende oplossing voor. Ook stelt deze medewerker alles in het werk om gelijkaardige klachten in de toekomst te voorkomen en de werking te verbeteren.
 

Als uw klacht als ontvankelijk wordt beschouwd krijgt ze een uniek nummer. Binnen de dertig dagen ontvangt u een antwoord en, naargelang het geval, een voorstel van oplossing, een rechtzetting… Opgelet! Een klacht is geen beroep. Als u een administratieve beslissing ongedaan wilt maken, dient u beroep aan te tekenen bij de bevoegde instantie. Meer informatie over het klachtenbeheer vindt u op www.klachten.belgium.be en in "Klachten over onze dienstverlening?".

U bent niet tevreden over het antwoord op uw klacht? Wendt u dan tot de Federale ombudsman.

 

Contact

+32 2 501 04 62
Adres: 
Federaal Instituut voor Duurzame Ontwikkeling
Hertogsstraat 4
Brussel 1000
Belgium