Languages

Belgisch voorzitterschap van de Raad van de Europese Unie

Om de zes maanden wordt het voorzitterschap van de Raad van de Europese Unie toevertrouwd aan een van de lidstaten. Van januari tot juni 2024 zal België voor de 13e keer het roulerend voorzitterschap bekleden.

Ons land zal de werking van de Raad coördineren en de samenwerking tussen de 27 lidstaten aanmoedigen. De Raad van de Europese Unie is een van de belangrijkste EU-instellingen. Hij brengt de regeringen van de 27 lidstaten samen en speelt een sleutelrol in het Europese beleid op zowel wetgevend als budgettair niveau. De Raad komt bijeen in 10 verschillende formaties, afhankelijk van de behandelde onderwerpen, zoals "Milieu", "Werkgelegenheid, Sociaal Beleid, Volksgezondheid en Consumentenzaken", "Vervoer, Telecommunicatie en Energie" etc.

Het Belgische voorzitterschap en duurzame ontwikkeling

De uitvoering van de Agenda 2030 is een van de transversale prioriteiten van het Belgische voorzitterschap van de Europese Unie. In het verlengde van de Green Deal wil het Belgische voorzitterschap de nadruk leggen op de noodzaak om tot een duurzamere, veerkrachtigere en meer circulaire samenleving te komen, waarbij niemand wordt achtergelaten.

Voor duurzame ontwikkeling gaat het over het ontwikkelen van een gemeenschappelijke benadering binnen multilaterale fora (HLPF, Summit of the Future), het aanmoedigen van een coherente benadering door het aanpakken van vragen over lokalisatie van de SDG’s, coherentie van het beleid voor duurzame ontwikkeling en de noodzaak om transformatief beleid te initiëren. Ten slotte hebben we, gegeven de nabijheid van een nieuwe Europese legislatuur, een unieke kans om ons engagement voor een strategische aanpak van de implementatie van de 2030 Agenda binnen de EU te hernieuwen.

Voor de filière Leefmilieu, heeft het voorzitterschap de drie volgende prioriteiten gedefinieerd: “Aanpassing en veerkracht”, “Circulaire economie” en “Rechtvaardige transitie”.  

Evenementen

Tijdens het eerste semester van 2024 zal België de werkgroep Agenda 2030 over duurzame ontwikkeling voorzitten en zal het onder andere:

Instrumenten

Net als in 2010 heeft België ervoor gekozen om het voorzitterschap op een duurzame manier te organiseren en heeft het daartoe een reeks instrumenten ontwikkeld. Tijdens het voorzitterschap zal een groot aantal evenementen worden georganiseerd, die een gevarieerd publiek uit heel Europa zullen aantrekken. België heeft een duurzaamheidscharter voor deze evenementen aangenomen. Dit charter weerspiegelt het engagement van de federale entiteiten en de deelgebieden die betrokken zijn bij het EU2024-voorzitterschap om hun evenementen zo duurzaam mogelijk te organiseren.

Naast het charter biedt het Federaal Instituut voor Duurzame Ontwikkeling de online tool "Duurzaam Evenement" aan die als leidraad kan worden gebruikt bij het organiseren van een evenement, zodat elke instelling die een evenement organiseert, de duurzaamheid ervan kan beoordelen.

Organiseer je een evenement en wil je dat het zo duurzaam mogelijk is?

Hier is een lijst met documenten en hulpmiddelen die voor jou beschikbaar zijn:


Meer informatie

Website van het Belgisch voorzitterschap van de Raad van de Europese Unie

Indicative work programme for the Working Party on the 2030 Agenda for Sustainable Development during the Belgian Presidency

De milieuprioriteiten van het voorzitterschap