Languages

Subsidies aan internationale organisaties of netwerken

European Sustainable Development Network (ESDN)

Het ‘European Sustainable Development Network’ is een netwerk van vertegenwoordigers van regeringsautoriteiten, hoofdzakelijk uit Europa. Het ESDN bevordert de uitwisseling van goede praktijken en ervaringen over duurzame ontwikkeling in Europa. Het netwerk organiseert gestructureerde discussies over specifieke prioritaire thema's, vraagstukken en goede praktijken. Het ESDN geeft bovendien advies aan beleidsmakers op EU- en nationaal niveau. ESDN probeert ook om de "mainstreaming" van DO , verticale integratie en samenhang tussen de EU-, nationaal en subnationaal niveau van beleidsvorming te versterken. Leden van ESDN zijn ambtenaren die verantwoordelijk zijn voor beleidsformulering en -uitvoering die hun interesse in deelname aan het netwerk aangeven. De lidmaatschapsstatus impliceert dat actief wordt deelgenomen aan de uitwisseling van informatie en ervaringen tussen ESDN leden en geeft toegang tot gerichte individuele ondersteuning door het ESDN bureau. België, lid van het ESDN, heeft sinds het begin de werking van het ESDN financieel gesteund. Het subsidiebedrag voor het jaar 2017, 2016, 2015 en 2014 bedroeg telkens 10 000 Eur.