Languages

Megatrends

Wat zijn megatrends?

Er zijn talloze definities die megatrends proberen te omschrijven. Waar ze het allemaal over eens zijn is dat megatrends  grote maatschappelijke veranderingen teweegbrengen, vaak wereldwijd, die onvermijdelijk onze toekomst zal beinvloeden. We zien al overal tekenen van deze veranderingen: toename van de wereldbevolking, schaarste van grondstoffen, afname van de biodiversiteit, klimaatveranderingen, toename van energievraag, versnellende verstedelijking, digitalisering van de economie en maatschappij, globalisering, etc. De impact van deze veranderingen op het milieu, de maatschappij en de economie zal bepalend zijn voor de toekomstige generaties.

Wat doet het FIDO met deze 'megatrends'?

Hoe zit dat precies met deze megatrends en het behalen van de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen (SDGs)? Welke megatrends zullen een positieve invloed hebben en welke een negatieve? Wat kunnen overheden en organisaties doen om zich voor te bereiden? Deze vragen interesseren het FIDO. 

Het Federaal Instituut voor Duurzame Ontwikkeling lanceerde in 2018 een eerste verkennend onderzoek naar de impact van de schaarste van bepaalde grondstoffen. Andere studies volgen in de komende jaren.

Megatrend: Grondstoffenschaarste

De studie rond grondstoffenschaarste analyseert welke gevolgen een tekort aan belangrijke grondstoffen kan hebben op het behalen van de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen (SDGs) in België. Op 27 februari 2019 werd de studie voorgesteld aan het grote publiek op het World Resource Forum in Antwerpen (WRF2019). Op deze pagina vindt u een samenvatting van de studie, presentaties van de onderzoekers en andere experten. 

De studie in een notendop

Belangrijke grondstoffen voor de Belgische economie

Het onderzoek zoomt in op vier belangrijke grondstofgroepen van de Belgische economie: Metalen, aardolie, zand en bodemgebruik. Concreet analyseert de studie:

  • hun aanwezigheid en toepassing binnen activiteiten op de Belgische markt,
  • de kans op een tekort,
  • en hun economische, ecologische en sociale weerbaarheid: d.w.z. hoe vatbaar deze grondstoffen zijn voor prijsschommelingen? Welke impact heeft hun ontginning op het milieu en het welzijn van de werkers?

Grondstoffentekort en de SDG's

De studie onderzoekt de impact van de geïdentificeerde potentiele grondstoffentekorten op het behalen van de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen (SDG’s). Volgens de studie brengt het mogelijk tekort aan grondstoffen zowel risico’s als opportuniteiten met zich mee. Welke risico's en opportuniteiten? Dat kan u lezen in dit persbericht.  Of u kan de studie en presentaties hieronder bekijken.

Raadpleeg de studie
Bekijk de presentaties van het World Resource Forum 2019

Op 27 februari 2019 stelden de onderzoekers de studie voor aan het grote publiek tijdens het World Resource Forum 2019 in Antwerpen. Prof. Ester Vander Voet (Universiteit Leiden) gaf commentaar op de studie en besprak de grondstoffenproblematiek vanuit het internationale perspectief. U kunt de presentaties hier nog eens raadplegen:

Presentaties van WRF2019

Gerelateerde documenten