Languages

Subsidies

De Minister van Duurzame Ontwikkeling kan in de loop van het jaar middelen vrijmaken voor activiteiten, oproepen en projecten ter bevordering van duurzame ontwikkeling.

Het betreft een financiële ondersteuning aan organisaties die via hun projecten of activiteiten duurzame ontwikkeling bevorderen. De wettelijke basis voor het toewijzen van subsidies is opgenomen in de Wet betreffende de coördinatie van het federale beleid inzake duurzame ontwikkeling van 5 mei 1997.

De wet onderscheidt drie soorten toekenningen: