Languages

Subsidies

De Minister van Duurzame Ontwikkeling kan financiële steun toekennen voor initiatieven die duurzame ontwikkeling bevorderen.

De Minister van Duurzame Ontwikkeling kan in de loop van het jaar middelen vrijmaken voor activiteiten, oproepen en projecten ter bevordering van duurzame ontwikkeling. Het betreft een financiële ondersteuning aan organisaties die via hun projecten of activiteiten duurzame ontwikkeling bevorderenDe wettelijke basis voor het toewijzen van subsidies is opgenomen in de Wet betreffende de coördinatie van het federale beleid inzake duurzame ontwikkeling van 5 mei 1997.

De wet onderscheidt drie soorten toekenningen:

  • Subsidies voor de werking van koepel- of netwerkorganisaties die duurzame ontwikkeling bevorderen in België (mits erkenning)
  • Subsidies aan internationale organisaties of netwerken voor projecten ter bevordering van duurzame ontwikkeling op mondiaal vlak of binnen de Europese Unie
  • Subsidies aan organisaties voor projecten ter bevordering van duurzame ontwikkeling in België

Aan de toekenning van subsidies worden specifieke voorwaarden gekoppeld. De projectsubsidies worden gekoppeld aan één of meer thema’s die een invulling geven aan het beleid van de Minister. Indien de Minister opteert om een projectoproep te lanceren, zal dit op deze website aangekondigd worden.