Languages

Het Federaal Plan voor Duurzame Ontwikkeling per SDG

In deze rubriek leggen we de link tussen de 239 maatregelen van het Federaal Plan voor Duurzame Ontwikkeling en de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen (SDG's - Sustainable Development Goals). 

De onderstaande grafiek geeft een kwantitatief overzicht van het aantal maatregelen (richtsnoeren + interdepartementale acties) van het FPDO per SDG, rekening houdend met het feit dat de meeste maatregelen aan meerdere SDG's tegelijk bijdragen.

De twee onderstaande grafieken bieden een kwantitatief overzicht van de bijdrage van de FPDO-maatregelen aan de SDG-doelstellingen, rekening houdend met het feit dat de meeste maatregelen aan meerdere doelstellingen tegelijk bijdragen.


Aantal maatregelen volgens de richtlijnen van het FPDO per SDG subdoelstelling
De FPDO-richtsnoeren omvatten 77 maatregelen, die van toepassing zijn op alle federale en programmatorische overheidsdiensten.


Aantal maatregelen voortvloeiend uit interdepartementale acties van het FPDO per SGG-subdoelstelling
De interdepartementale acties omvatten 162 maatregelen die deel uitmaken van partnerschappen tussen federale overheidsdiensten, en soms ook met andere federale instellingen.