Languages

Leden van de ICDO

De ICDO is samengesteld uit vertegenwoordigers van alle federale overheidsdiensten en van het ministerie van Defensie. De Gewesten en Gemeenschappen worden eveneens uitgenodigd om een lid aan te duiden. Het Federaal Planbureau en het Instituut voor de Gelijkheid van Vrouwen en Mannen worden er vertegenwoordigd door een waarnemer. Het Federaal Instituut voor Duurzame Ontwikkeling (FIDO) neemt het voorzitterschap van de ICDO waar.
De onderstaande samenstelling is de samenstelling op 31 december 2023.

Voorzitter:
Dieter VANDER BEKE

Secretarissen:

 • Marie-Line GABRIEL ;
 • Cédric VAN DE WALLE.

Leden vertegenwoordigers van de FOD's, POD's en het ministerie van Defensie:

 • Arthur Nys, vertegenwoordiger/-ster van Kanselarij van de Eerste Minister; plaatsvervanger/-ster: -;     
 • Myriam BOUVEROUX, vertegenwoordigster van de FOD Beleid en Ondersteuning ; plaatsvervanger: Arvid GLORIEUS;     
 • Moussa RADI, vertegenwoordiger van de FOD Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking; plaatsvervanger: Koen ADAM;
 • Sophie DELVAUX, vertegenwoordigster van de FOD Binnenlandse Zaken; plaatsvervanger: Vincent MAIRLOT;         
 • Karine TURLOOT, vertegenwoordigster van de FOD Financiën; plaatsvervangster: Viviane DE COCQ; 
 • Dario SCHOLLAERT, vertegenwoordiger van de FOD Mobiliteit en Vervoer; plaatsvervangster: Anne BERGHMANS;
 • Haou IBRA KAKA, vertegenwoordigster van de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg; plaatsvervanger: Amaury VANDEN HOUWE;    
 • Géraldine ELFATHI, vertegenwoordigster van de FOD Sociale Zekerheid; plaatsvervangster: Julie DELFORGE;
 • Marielle SMEETS, vertegenwoordigster van de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de voedselketen en Leefmilieu; plaatsvervanger: Pol GERITS;
 • Francesco VINCENT, vertegenwoordiger van de FOD Justitie; plaatsvervangster: Vicky VANDER LINDEN;
 • Maria Eugenia BARDARO vertegenwoordigster van de FOD Economie, KMO, Middenstand en Energie; plaatsvervanger: Frans VAN LAER ;
 • Hannes DE REU, vertegenwoordiger van het Ministerie van Defensie; plaatsvervanger/-ster: -;
 • Jean-Marc DUBOIS, vertegenwoordiger van de POD Maatschappelijke Integratie, Armoedebestrijding en Sociale Economie; plaatsvervanger: Philippe FRINGS;
 • Vinciane DEBROUWER, vertegenwoordigster van de POD Wetenschapsbeleid; plaatsvervangster: Maaike VANCAUWENBERGHE;

Vertegenwoordigers van de gemeenschaps- en gewestregeringen:

 • Bert LELIEVRE en Nancy MATTHYS, vertegenwoordig.st.er van de Vlaamse Regering;
 • -, vertegenwoordig.st.er van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering;
 • Emilie VAN DE WEYER en Achim ARETZ, vertegenwoordig.st.er van de Regering van de Duitstalige Gemeenschap;
 • Natacha ZUINEN en Valentine VAN GAMEREN, vertegenwoordigsters van de Regering van het Waalse Gewest;
 • Pierre MOUREAUX en Elie DIAMENT, vertegenwoordigers van de Regering van de Franse Gemeenschap;

Waarnemers:

 • Patricia DELBAERE, vertegenwoordigster van het Federaal Planbureau;
 • Lauren BRUFFAERTS, vertegenwoordigster van het Instituut voor de Gelijkheid van Vrouwen en Mannen;
 • Sarah SCAILLET en Françoise THIELEMANS, vertegenwoordigsters van de Openbare Instellingen voor Sociale Zekerheid.

 Nuttige link