Languages

Verslagen van de ICDO

1. Jaarverslagen van de ICDO

De ICDO stelt ieder jaar, voor 31 maart, een activiteitenverslag van het afgelopen jaar op. Dit jaarverslag belicht de meerwaarde van de samenwerking tussen de federale departementen met het oog op een duurzame ontwikkeling, via de activiteiten van het secretariaat, het bureau, de plenaire vergaderingen en werkgroepen. Het bevat tevens een overzicht van de activiteiten van de cellen duurzame ontwikkeling van alle FOD’s en POD’s. Dit verslag wordt voorgelegd aan de federale regering, de wetgevende kamers en de Federale Raad voor Duurzame Ontwikkeling (FRDO).

Alle jaarverslagen van de ICDO sinds 1997 kunt u inkijken in de rubriek ‘Documenten’.

Lees het ICDO-Jaarverslag 2022 en de activiteitenverslagen 2022 van de cellen duurzame ontwikkeling.

2. Rapporten van de leden van ICDO

De leden van de ICDO zijn verplicht om een verslag te schrijven aan het einde van de cyclus van het Federaal Plan voor Duurzame Ontwikkeling (FPDO). De cyclus van het FPDO wordt nu gekoppeld aan de duur van een legislatuur, daarom moet dit verslag elke vijf jaar gepubliceerd worden. In dit verslag kan u de resultaten van de opvolging en de uitvoering van de maatregelen van het plan terugvinden.

Lees het ledenverslag van de ICDO (2016-2018) – Bijdragen van de federale overheidsdiensten aan de duurzame-ontwikkelingsdoelstellingen (samengevatte versie).

Alle jaarverslagen van de leden van ICDO sinds 1998 kunt u inkijken in de rubriek ‘Documenten’.

3. De online database van de ICDO

De ICDO-database is een online rapporteringinstrument waarin de FOD’s en POD’s de indicatoren en informaties, met betrekking tot hun strategie en interne praktijken die bijdragen aan duurzame ontwikkeling, invullen. Deze beveiligde database is alleen toegankelijk voor werknemers met een toegangscode.

Als u een toegangscode hebt, ga rechtstreeks naar de online ICDO-database