Languages

Link met SDGs

Duurzame aankopen vinden vooral hun plaats onder SDG 12: “Verantwoorde consumptie en productie: verzeker duurzame consumptie- en productiepatronen.” De overheid is namelijk een belangrijke consument voor goederen, diensten en werken en kan in die zin haar stempel drukken op de keuze voor verantwoorde producten en diensten. SDG 12.7 maakt zelfs expliciet vermelding van de rol van de overheid als aankoper. Het is namelijk haar taak om “duurzame praktijken bij overheidsopdrachten te bevorderen in overeenstemming met nationale beleidslijnen en prioriteiten.”