Languages

Tuinen en gazons zijn van onschatbare waarde voor de biodiversiteit en zorgen voor afkoeling tijdens hittegolven

Elk stukje groen is goed voor de biodiversiteit, als er maar niet te vaak gemaaid en gesnoeid wordt. De "Maai Mei Niet"-campagne moedigt ons aan om de fauna en flora weer te laten bloeien in deze leefruimtes. Een wetenschappelijk onderzoek bij burgers in Vlaanderen heeft ook aangetoond dat hagen, bomen en hoog gras onze tuinen tijdens hittegolven met enkele graden kunnen afkoelen.

Maai Mei Niet

De "Maai Mei Niet"-campagne is gericht op zowel particulieren als ondernemingen en organisaties die over een ruimte beschikken waar de natuur haar gang kan gaan. Onder het motto “Wees gerust eens lui”, want minder vaak maaien en snoeien bevordert de biodiversiteit.

Vier jaar geleden lanceerden het weekblad Knack - Le Vif en andere partners dit initiatief, dat nu wordt voortgezet door de Algemene Directie Leefmilieu van de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu. De FOD is van mening dat federale organisaties zelf het goede voorbeeld moeten geven. De FOD heeft de campagne ook opgenomen in haar BiodiversiScape-programma.

CurieuzeNeuzen

Je gras laten groeien is niet alleen gunstig voor de biodiversiteit, het kan ook heel nuttig zijn om beter bestand te zijn tegen hittegolven. Dat blijkt uit een studie die de Universiteit Antwerpen in 2021 en 2022 in Vlaanderen uitvoerde in samenwerking met VITO (Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek). Toen organiseerde de Universiteit Antwerpen het "CurieuzeNeuzen in de tuin"-project, het grootste burgerwetenschapsproject over droogte en hitte in Vlaanderen ooit. Het doel was gegevens te verzamelen om twee vragen te beantwoorden: hoe houden we onze tuinen koel tijdens een hittegolf? Hoe wapenen we onze tuinen, maar ook onze parken, velden en natuurgebieden beter tegen droogte?

Resultaten

Maar liefst 5.000 burgers stemden ermee in om een half jaar lang een sensor in hun tuin te plaatsen, een bodemstaal te nemen en regelmatig korte vragenlijsten in te vullen. De sensoren verzamelden unieke informatie over de impact van extreme weersomstandigheden (hitte, droogte en neerslag) op onze directe leefomgeving.

De resultaten van dit onderzoek werden eind vorig jaar gepubliceerd. Daaruit blijkt dat gazons met hoog gras of gras dat zelden gemaaid wordt, gemiddeld koeler zijn dan kort gemaaide gazons. Een tuin met minstens vijf bomen is gemiddeld 1,2 graden koeler dan een tuin van dezelfde grootte zonder bomen. Ook hagen maken een verschil. Tuinen met groene omheiningen (hagen, struiken etc.) zijn gemiddeld 0,6 graden koeler dan tuinen met houten omheiningen of stenen muren. Door deze maatregelen te combineren, kunnen we de temperatuur in onze leefomgeving met meer dan vijf graden verlagen.