Languages

Projectoproep: promoten van duurzame ontwikkeling als koepel- of netwerkorganisatie

Halverwege Agenda 2030 stellen we vast dat acties om de duurzame ontwikkelingsdoelen (SDG’s) te bereiken, moeizaam op gang komen. Toch blijven de SDG's momenteel de enige wereldwijde en universele visie op sociaaleconomische welvaart en ecologische duurzaamheid.

Daarom is het belangrijk om de implementatie van de 2030 Agenda en de SDG's in de komende jaren een kick-start te geven.  Omdat koepel- of netwerkorganisaties belangrijke spelers zijn die een nieuwe impuls kunnen geven, lanceert de minister voor Duurzame Ontwikkeling, Zakia Khattabi, een oproep voor een nieuwe erkenning als koepel- of netwerkorganisatie die duurzame ontwikkeling promoot.

Deze erkenning wordt verleend voor een periode van vijf jaar vanaf 1 januari 2024. Per gemeenschap kan maximaal één accreditatie worden verleend. De erkenning leidt niet automatisch tot de toekenning van een jaarlijkse subsidie, maar is wel een voorwaarde om subsidies te kunnen aanvragen.

Wat zijn de voorwaarden om een aanvraag in te dienen?

Elke koepel- of netwerkorganisatie die actief is op het terrein, duurzame ontwikkeling promoot en haar hoofdkantoor in België heeft, komt in aanmerking. De organisatie moet ook meerdere sociale belangenorganisaties vertegenwoordigen in minstens één van de drie gemeenschappen van België. De organisatie dient bovendien aan alle voorwaarden beschreven in  dit document te voldoen

Wil jouw organisatie accreditatie aanvragen?

Aanvragen moeten ingediend worden voor 3 oktober 2023 (12u).

Verdere informatie