Languages

Meer dan de helft van de maatregelen van het Federaal Plan voor Duurzame Ontwikkeling zit op schema

Het Federaal Plan voor Duurzame Ontwikkeling (FPDO), dat in oktober 2021 door de regering werd goedgekeurd en ondersteund wordt door de federale overheidsdiensten, vormt de kern van het federale beleid inzake duurzame ontwikkeling. Het Federaal Planbureau heeft zopas een Working Paper gepubliceerd waarin het de methodologie beschrijft voor de opvolging van de uitvoering van de 239 maatregelen van dit vijfjarenplan. Het analyseert ook in hoeverre alle maatregelen zijn uitgevoerd, aan de hand van verschillende criteria.

Deze criteria hebben betrekking op het interdepartementale karakter van de maatregelen, de hoofdstukken van het federaal plan waarop ze betrekking hebben, het tijdschema voor de uitvoering, de gebruikte beleidsinstrumenten, de impact op de samenleving en de (politieke) oorsprong van de maatregel. 
Uit de eerste resultaten blijkt dat de overheidsdiensten die verantwoordelijk zijn voor de maatregelen van het plan over 90% van de maatregelen communiceren. Slechts over 10% wordt momenteel dus niet gecommuniceerd. 
Een jaar na de lancering van het federaal plan zit meer dan de helft van de maatregelen al op schema. Voor 68 maatregelen (28%) is de uitvoering in voorbereiding, terwijl 80 maatregelen (33%) reeds worden uitgevoerd. Minder dan een derde (29%) van de maatregelen is nog niet uitgevoerd.

Meer weten:
•    Lees het Working Paper "Evaluatiemethode en eerste resultaten van de uitvoering van het Federaal plan duurzame ontwikkeling 2021" op de website van het Federaal Planbureau.
•    Lees het activiteitenverslag 2022 van de ICDO (Interdepartementale Commissie voor Duurzame Ontwikkeling) voor aanvullende informatie.
•    Lees meer over de inhoud van het Federaal Plan voor Duurzame Ontwikkeling.