Languages

Aan het woord: Poseco en JobYourself over duurzaam ondernemen

POSECO & JobYourself: Duurzame ontwikkeling opnemen in het DNA van een onderneming 

Maatschappelijke vraagstukken zijn complex en als organisatie alleen oplossingen uitwerken heeft weinig slaagkans. Maar wanneer krachten en expertise van diverse organisaties gebundeld worden, kunnen duurzame uitdagingen aangepakt worden. Deze manier van werken wordt ook als een partnerschap omschreven. Maar net zoals duurzame ontwikkeling blijven partnerschappen (of co-creatie) nog wat een niche begrip. Daarom heeft het FIDO in 2015 beslist in de subsidieoproep te focussen op deze partnerschappen. Nu de projecten volop aan de gang zijn, willen we de verhalen in beeld brengen. Hoe verlopen de projecten, maar vooral, hoe verlopen de partnerschappen? De vierde en laatste keer gingen we in gesprek met POSECO en JobYourself over hun project DNA-DO.

Met het project ‘DNA-DO’ willen de partners, ondernemers stimuleren om duurzame ontwikkeling op te nemen in het ‘DNA’ van de onderneming. Het objectief van dit project is kandidaat ondernemers te helpen duurzame ontwikkeling te integreren in hun project. In het ideale geval zou dit opgenomen worden in de core business (product/dienst) of minstens in de algemene aanpak van de onderneming. Het project focust op kandidaat-ondernemers, die begeleid worden door DEBUuT/JobYourself en andere Lokale Economie Loketten in Brussel.

Een partnerschap tussen POSECO en DEBUuT/JobYourself was al langer aan het sluimeren. Sinds enkele jaren zaten deze twee organisaties ook in hetzelfde gebouw, op hetzelfde verdiep. De subsidieoproep van het FIDO heeft een klein duwtje in de rug gegeven voor deze samenwerking.

Tijdens 10 samenkomsten (6 thematische bijeenkomsten en 4 Business Model Canvas ateliers) werd er op zowel theoretisch als op praktisch vlak nagedacht over duurzame ontwikkeling. Er zijn namelijk twee elementen belangrijk bij duurzame ontwikkeling in een onderneming. Eerst en vooral bewust zijn van de verschillende aspecten en ten tweede er ook effectief iets mee doen. De kandidaten werden aangemoedigd na te denken over wat duurzame ontwikkeling is en wat een duurzame ondernemer inhoudt, wat duurzame ontwikkeling nu eigenlijk zou kunnen betekenen voor ieder individueel, welke (maatschappelijke) uitdagingen belangrijk zouden kunnen zijn, enzovoort. Daarna werd een terugkoppeling gemaakt naar het eigen project: is dit belangrijk voor jou, werd dit al in jou project toegevoegd/heb je er al rekening mee gehouden,…? De organisatoren geven aan dat er verschillende kandidaten zijn die duurzame ontwikkeling al geïntegreerd hebben in hun projectplan. Van de ondernemers die dit al gedaan hadden, waren er verschillenden die dit niet zo zeer bewust hadden gedaan en dus niet meteen besefte dat ze dit gedaan hadden. De meeste kandidaten die dit nog niet gedaan hadden, zeiden hier echt wel interesse in te hebben.

Tijdens de sessies werd de nadruk vooral gelegd op het tweerichtingsverkeer. De samenkomsten waren vooral een uitwisseling van ervaringen. Elke kandidaat moest dankzij dit project de kans krijgen zijn of haar project te verbeteren. Door te focussen op dialoog brengen andere kandidaten vaak interessante ideeën aan. Volgens beide partners was het opvallend dat veel deelnemers een individueel project hadden om mee te beginnen, maar dat verschillende kandidaten na bepaalde sessies toch interesse toonden om samenwerkingen aan te gaan. Het project DNA-DO is op zich dus niet alleen een partnerschap, via het project werden nog eens nieuwe partnerschappen gecreëerd ook. En zelfs wanneer de kandidaten niet effectief samenwerken in hun project, is dit een mooie manier om het netwerk te vergoten.

Na elke sessie en lezing werden er samenvattingen gemaakt met tips en dergelijke. Deze werden niet alleen intern onder de kandidaten verspreid maar werden ook gedeeld op de website en sociale media. Zo is al de informatie extern beschikbaar voor geïnteresseerden.

Beide partners geven volmondig aan dat de samenwerking voor dit project zeer goed verloopt. Moesten ze dit project alleen hebben opgestart, zou het nooit zo’n succes zijn geweest dan dat het nu is. Van in het begin zijn dan ook duidelijke afspraken gemaakt en werden de taken duidelijk verdeelt. Zo staat POSECO eerder in voor het operationele deel van het project. Zij hebben een team dat hier ervaring mee heeft, en hier sowieso in de dagelijkse werking al mee bezig is. JobYourself staat dan weer eerder in voor de contacten. Ze hebben sowieso een groot netwerk van ondernemers, dus was het logisch dat zij deze taak op zich namen.

Een van de voordelen van een partnerschap aan te gaan, is dat beide partners bepaalde expertise kunnen uitwisselen. De expertise over duurzame ontwikkeling in dit partnerschap zit bijvoorbeeld eerder bij POSECO en de begeleiding van ondernemers bij JobYourself. Al zullen na dit project beide partners zeker hun expertise en kennis over beide aspecten en thema’s vergroot hebben.

Voor beide partners is dit niet het eerste partnerschap dat wordt opgestart. Ook op dit moment lopen er gelijksoortige partnerschappen met andere organisaties. De juiste partner moet dus ook niet altijd ver gezocht worden (misschien zitten ze wel in hetzelfde gebouw, op dezelfde verdieping).

Omdat de samenwerking zo vlot verloopt en de deelnemers zeer goede feedback geven, wordt er tussen de beide partners natuurlijk ook naar de toekomst gekeken. Voor een tweede versie staat nog niets officieel vast, maar er wordt wel over nagedacht. Zo zou het eventueel mogelijk zijn dat een tweede versie van het project zich focust op andere beroepen. Het is sowieso belangrijk om de kandidaten op te volgen zodat de impact op lange termijn achterhaald kan worden. De kandidaten van deze editie zouden bij een volgende editie bijvoorbeeld uitgenodigd kunnen worden om zo voorbeelden van goede praktijken aan te tonen. Toch zijn beide partners ook duidelijk dat ze zeker niets willen forceren wat betreft een nieuw partnerschap naar de toekomst toe. We zullen dus nog even moeten wachten om te weten of er al dan niet een vervolg wordt gebreid aan ‘DNA-DO’ (met of zonder beide partners).

Het project werd gezien als een groot succes, zowel voor de coaches als voor het management van JYB. Op dit momentum zal dus zeker voortgebouwd worden, waarbij ‘duurzaamheid’ zal opgenomen worden bij het ondersteunen van ondernemers. Volgens de partners zal de impact van dit pilootproject ook op langere termijn nog haar vruchten afwerpen.