Languages

WeBuySocialEU: workshop voor maatschappelijk verantwoorde overheidsopdrachten

De Europese Commissie nodigt ambtenaren, publieke inkopers en vertegenwoordigers van de sociale economie graag uit op haar volgende training over sociaal verantwoorde overheidsopdrachten in Nederlandstalig België, op 5 juni 2024, in Brussel.

U krijgt de kans om deel te nemen aan sessies die worden geleid door experts uit het veld, en om te werken met casestudies en praktische oefeningen in groep. Deze activiteiten zijn speciaal aangepast aan uw expertise en specifieke context, dankzij grondig onderzoek en interviews uitgevoerd door nationale experts in de herfst van 2023.

Bent u een publieke aankoper?

U leert hoe u aanbestedingsprocedures kunt ontwerpen die toegankelijk zijn voor de sociale economie en hoe u verschillende soorten sociale overwegingen kunt integreren gedurende het aanbestedingsproces. U maakt eveneens kennis met de werking en het aanbod van organisaties uit de sociale economie in Nederlandstalig België.

Bent u een vertegenwoordiger uit de sociale economie?

U leert hoe u beter kunt reageren op openbare aanbestedingen die sociale overwegingen bevatten. U ontdekt ook hoe u consortia kunt vormen tussen entiteiten in de sociale economie en met reguliere bedrijven.

Waar vindt de workshop plaats?

De Nederlandse workshop zal plaatsvinden in:
Het Herman Teirlinck gebouw
Havenlaan 88
1000 Brussel

Toon uw interesse om deel te nemen aan deze gratis training op 5 juni 2024 in Brussel (hele dag) door hier te klikken.

Heeft u een vraag? Schrijf naar srpp@aeidl.eu.


Meer informatie

WeBuySocialEU - Better access to socially responsible public procurement