Languages

ICDO Jaarverslag 2023: Belangrijke Vooruitgang en Nieuwe Inzichten

De Interdepartementale Commissie voor Duurzame Ontwikkeling (ICDO) is één van de hoofdrolspelers in de federale strategie voor duurzame ontwikkeling en is het belangrijkste forum voor de coördinatie van initiatieven rond duurzame-ontwikkelingsdoelstellingen tussen de federale overheidsdiensten. Elk jaar publiceert de ICDO een verslag over haar activiteiten en de bijdrage van haar leden tot de verwezenlijking van de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen. 

De belangrijkste werkzaamheden en verwezenlijkingen in 2023

  • De verdere uitvoering van het Federaal Plan voor Duurzame Ontwikkeling, dat de federale regering in oktober 2021 goedkeurde;
  • Het finaliseren van de bijdragen van de administraties aan het voorontwerp van  tweede Nationaal Actieplan "Ondernemingen en Mensenrechten". Dit NAP Bedrijven en Mensenrechten werd uiteindelijk op 5 april 2024 door de federale regering goedgekeurd;
  • De opmaak van het tweede Voluntary National Review (VNR) van België, wat uiteindelijk in juli 2023  aan de andere VN-lidstaten tijdens het High Level Political Forum in New York werd voorgesteld. Dit rapport is het resultaat van de samenwerking tussen de verschillende beleidsniveaus, het maatschappelijk middenveld en de privésector. Het geeft  aan op welke manier  in België de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen werden geïmplementeerd en welke de evolutie was ten aanzien van de eerste Vrijwillige verslaggeving die België opmaakte in 2017;
  • De uitwerking van 157 indicatoren voor de opvolging van de SDGs, die tegen 2025 in de Belgische statistieken zullen worden opgenomen. Het Federaal Planbureau en het Federaal Instituut voor Duurzame Ontwikkeling (FIDO) organiseerden hierover een maatschappelijk debat met experts van zowel de federale overheidsdiensten als de adviesraden. Op de website van het Federaal Planbureau is er een samenvattende nota beschikbaar;
  • De aanpassing van de regelgevingsimpactanalyse (RIA) om dit instrument terug actueel te maken en onder meer beter af te stemmen op de SDGs.  

Het Federaal Plan voor Duurzame Ontwikkeling: 2 jaar na de goedkeuring door de federale regering

Het Federaal Plan voor Duurzame Ontwikkeling (FPDO), onderverdeeld in 239 maatregelen waartoe de federale overheidsdiensten zich hebben verbonden, heeft de resultaten van zijn tweede monitoringoefening opgeleverd. Het Federaal Planbureau heeft een precieze methodologie ontwikkeld om de uitvoeringsfasen van de richtlijnen en interdepartementale acties van het FPDO te analyseren. 27 maanden nadat de regering het heeft goedgekeurd, kunnen we vaststellen dat er een goed evenwicht is tussen de acties die worden uitgevoerd, de acties die worden voorbereid en de acties die nog niet zijn opgestart (geen opvolging). De grafiek hieronder toont dit in percentages.

Bron: Federaal Planbureau (2024), Federaal Rapport over Duurzame Ontwikkeling 2024, gepubliceerd op 25 juni 2024, www.plan.be.

 

De initiatieven van de federale overheidsdiensten op vlak van duurzame ontwikkeling

Zoals in voorgaande edities werd een meer gedetailleerd overzicht opgenomen van de acties op vlak van duurzame ontwikkeling die door de verschillende  federale overheidsdiensten werden ondernomen en werden samengebracht in de rapporten van de Cel Duurzame Ontwikkeling van elke overheidsdienst. De verschillende rapporten van de cellen duurzame ontwikkeling werden gebundeld en opgenomen in dit ICDO-jaarverslag.


Meer info

Raadpleeg de volledige documenten:
ICDO Jaarverslag 2023
ICDO Activiteitenverslagen van de Cellen Duurzame Ontwikkeling 2023

De inhoud op deze pagina gaat over de volgende SDGs