Languages

Hoe kan België zijn economische veerkracht versterken ?

In 2020 heeft het FIDO laten onderzoeken hoe België duurzamer, inclusiever en veerkrachtiger kan worden na de COVID-19-crisis. Het eindrapport doet een aantal voorstellen waaronder ook het ontwikkelen van een veerkrachttest voor bedrijven.  Bij de ontwikkeling van zo’n test moet rekening worden gehouden met een aantal aspecten zoals:  

  • De megatrends en hun potentiële impact op de maatschappij en, meer specifiek, op de ondernemingen in België.
  •  de economische sectoren die bijdragen tot de "vitale functies" van de samenleving, zodat, in geval van een sectorale veerkrachtest, deze als prioriteit aan deze economische actoren wordt aangepast.
  • Bestaande instrumenten voor de beoordeling van de kwetsbaarheid van bedrijven voor maatschappelijke risicofactoren.
  • Opties om risicoanalyses van verschillende gebieden samen te brengen in één geïntegreerd instrument, resultaten op een visuele manier te presenteren en beknopte aanbevelingen (documentatie, actiepunten) te formuleren. 

De onderzoekers van ULB, Ecores en Greenloop stellen 3 mogelijke veerkrachttesten voor: een bewustmakingsaanpak via een snelle online vragenlijst, een meer diepgaande analytische aanpak en een geïntegreerde aanpak binnen een platform van meerdere instrumenten.

Meer info

Voor meer informatie over de studie:

Contact