Languages

Middag DO over "Megatrends & SDGs"

Date: 
Thursday, October 5, 2017 - 11:45

Zijn de SDGs bestand tegen megatrends?

Megatrends zijn structurele maatschappelijke veranderingen, vaak op wereldniveau, die onvermijdelijk een impact op onze toekomst zullen hebben. We zien al overal tekenen van deze veranderingen. Het klimaat verandert: toename van de wereldbevolking, schaarste van grondstoffen, afname van de biodiversiteit, klimaatveranderingen, toename van energievraag, versnellende verstedelijking, digitalisering van de economie, globalisering, etc. De impact van deze veranderingen op het milieu, de maatschappij en de economie  zal bepalend zijn voor de toekomstige generaties. Hoe zit dat precies met deze megatrends en het behalen van de SDGs? Welke megatrends zullen een positieve invloed hebben en welke een negatieve? Is de internationale gemeenschap genoeg voorbereid om de uitdagingen die deze megatrends met zich meebrengen te kunnen opvangen?

Het FIDO nodigt u uit voor zijn volgende Middag van de Duurzame Ontwikkeling, waar we dieper in zullen gaan op megatrends binnen de duurzame ontwikkeling en welke invloed deze hebben op het behalen van de SDGs. De ontmoeting vindt plaats op 5 oktober van 12 tot 14 uur in de conferentiezaal ‘3A07 - Verne’ van de FOD Mobiliteit en Vervoer, City Atrium, Vooruitgangstraat 56 te 1210 Brussel.

Je kan je gratis inschrijven voor de Middag DO via deze link. Inschrijven is verplicht.