Languages

Projectoproep: aan de slag met Due Diligence in de waardeketen

De Minister van Duurzame Ontwikkeling en het Federaal Instituut voor Duurzame Ontwikkeling (FIDO) lanceren de projectoproep ‘Aan de slag met Due Diligence in de waardeketen’.

Hoewel de globalisering kansen biedt voor bedrijven of organisaties én hun werknemers, kunnen er doorheen de waardeketen van producten en diensten die u aankoopt als bedrijf of als organisatie risico’s bestaan op het vlak van mensenrechten en milieu. Due diligence (zorgplicht) stelt u in staat om deze risico's te begrijpen, en om ermee aan de slag te gaan.

De oproep richt zich tot kmo’s, ondernemingen uit de sociale economie en ngo’s (en andere organisaties) die aan de slag willen gaan met due diligence in hun waardeketen.

De Minister voorziet per project een mogelijke betoelaging tot maximum 20.000 euro en dat voor de externe begeleiding van het project. De toelage is beperkt tot maximaal de helft van de totale kostprijs van het project.

Het totale bedrag van de projectoproep bedraagt 200.000 euro. Een jury zal de beste projecten selecteren.

De verschillende voorwaarden en de evaluatiecriteria criteria voor deze projectoproep zijn opgenomen in de hieronder weergegeven documenten:

Het ingevulde en ondertekende aanvraagformulier moet ten laatste op maandag 23 oktober (10u) 2023 per mail of eventueel per post bij het FIDO binnenkomen.  (Zie begeleidend document).

Heeft u vragen over deze projectoproep, neem dan contact op met: contact@fido.fed.be