Languages

Nog maar acht jaar om de SDG's te verwezenlijken - Rapport 2022 van het Federaal Planbureau over duurzame ontwikkeling

Het Federaal Planbureau heeft het eerste deel ‘Prospectief’ van het Federaal Rapport rond Duurzame Ontwikkeling 2022 gepubliceerd. In het voorjaar van 2024 zal het tweede deel worden gepubliceerd, waarin de stand van zaken wordt gegeven en het beleid rond duurzame ontwikkeling wordt geëvalueerd.

In dit verslag analyseert hoe België de 17 duurzame-ontwikkelingsdoelstellingen of SDG’s implementeert.  De nadruk ligt op de weg die in de komende acht jaar nog moet worden afgelegd. Deze initiële analyses zullen de komende jaren nog worden voortgezet en uitgebreid.

Het federaal plan voor duurzame ontwikkeling

In het eerste hoofdstuk wordt het proces rond de uitwerking en de inhoud van het Federaal Plan voor Duurzame Ontwikkeling, dat op 1 oktober 2021 werd aangenomen, onderzocht. Dit plan is van toepassing voor de periode 2021-2025 en is een belangrijke bijdrage van de federale regering aan de uitvoering van de Agenda 2030 en aan de verwezenlijking van de SDG’s tegen 2030. Toch kan dit plan op zichzelf niet als voldoende worden beschouwd.

SDG indicatoren

In het tweede hoofdstuk worden de Belgische voortgang op het vlak van SDG's gemeten op basis van 51 indicatoren. Uit de evaluatie blijkt dat als de huidige trends doorzetten, er in 2030 weinig doelstellingen zullen worden behaald. Dit hoofdstuk geeft ook voor het eerst een gedetailleerd overzicht van de huidige internationale positie van België op basis van 72 SDG-opvolgingsindicatoren.

Leave No One Behind

Het derde hoofdstuk analyseert of de implementatie van de SDG’s werkelijk bijstaat dat België niemand achterlaat zoals het “Leave No One Behind”-principe van Agenda 2030 vereist. Het verslag geeft momenteel aan op welke gebieden specifieke beleidsmaatregelen moeten worden overwogen om ervoor te zorgen dat de SDG's zowel door vrouwen als door mannen kunnen worden verwezenlijkt, zoals bepaald in de Agenda 2030. In de toekomst wordt deze analyse aangevuld voor andere bevolkingsgroepen (afhankelijk van inkomensniveau, onderwijsniveau, leeftijd etc.).

Meer dan enkel SDG’s

Het laatste hoofdstuk gaat verder dan de SDG's en de Agenda 2030. De huidige, voornamelijk kwalitatieve instrumenten voor de impactanalyse zijn onvoldoende om systeemdenken te integreren in het overheidsbeleid. Zulk systeemdenken is echter nodig om de SDG’s succesvol te realiseren.  In het laatste hoofdstuk worden de mogelijkheden onderzocht voor de ontwikkeling van kwantitatieve instrumenten die de talrijke uitdagingen op het vlak van duurzame ontwikkeling beter te kunnen integreren.


Meer info

Nog maar acht jaar om de SDG's te verwezenlijken - Federaal rapport inzake duurzame ontwikkeling 2022