Languages

eDiv: een onlinetool voor een diverse en inclusieve werkomgeving

1 maart, de internationale "Zero Discrimination Day", lijkt ons de ideale gelegenheid om iedereen die de inclusie en diversiteit in zijn werkomgeving wil verbeteren, eraan te herinneren dat daar een essentiële tool voor bestaat: eDiv.

Wat is eDiv?

eDiv is een gratis onlinetool die werd ontwikkeld door UNIA (een onafhankelijke openbare instelling die discriminatie bestrijdt en gelijkheid bevordert in België) om Belgische bedrijven, ondernemingen en openbare diensten te ondersteunen bij het ontwikkelen en opvolgen van een inclusief diversiteitsbeleid. Dit is een handige tool voor het opzetten van initiële acties om diversiteit en inclusie beter te integreren en voor het opvolgen en verbeteren van reeds ondernomen acties.

Het doel van eDiv is meervoudig:

 • Informeren, sensibiliseren en (laten) bijleren over non-discriminatie, gelijke kansen, diversiteit en inclusie
 • Een inclusief en duurzaam diversiteitsbeleid promoten en faciliteren
 • Werkgevers, hr-medewerkers en leidinggevenden inspireren en motiveren
 • Discriminatie helpen voorkomen en remediëren in de verschillende stadia van het HR-proces

eDiv’s aanbod

Op eDiv vind je:    

 • Een basisopleiding onder de vorm van twee e-learning modules:
  • Module Wet: leermodule over de antidiscriminatiewetgeving;
  • Module Handicap: de regelgeving rond redelijke aanpassingen voor personen met een handicap.
 • Een online gids die je helpt bij het uitbouwen én onderhouden van een inclusief diversiteitsbeleid, bestaande uit 5 delen:
  • Diversiteitsbeleid uitwerken;
  • Divers talent aanwerven en behouden;
  • Leiding geven;
  • Wetgeving, regelgeving en subsidies;
  • Begeleiding en training.
    
 • Een database met concrete voorbeelden die je helpen om:
  • een situatie juridisch juist te analyseren;
  • discriminatie te voorkomen;
  • op inclusieve wijze op bepaalde situaties te reageren.
    
 • Een verzameling inspirerende praktijken waarop organisaties zich kunnen baseren om een inclusief diversiteitsbeleid vorm te geven.
   
 • Een toolbox: een database met praktische instrumenten die inzetbaar zijn in de verschillende fasen van je diversiteitsbeleid.

Voor wie?

 • Werkgevers, directies en topmanagement en iedereen die vanuit zijn functie mee vorm geeft aan de thema’s diversiteit en inclusie;
 • HR-managers en HR-consultants die invloed hebben op de verschillende aspecten uit het diversiteitsbeleid en de bedrijfscultuur;
 • Teamleiders die een sleutelpositie bekleden op het vlak van werkorganisatie, evaluatie, conflictbeheersing enz.;
 • Preventieadviseurs, vertrouwenspersonen en sociale partners.

Meer informatie

Wil je inzetten op inclusie en van diversiteit een toegevoegde waarde voor je organisatie maken? Bezoek dan zeker de eDiv-website: https://www.ediv.be.