Languages

Colloquium ‘Armoede en rechtvaardige transitie’

Date: 
Thursday, June 22, 2023 - 09:00

Op 22 juni 2023 organiseert het interfederale Steunpunt tot bestrijding van armoede, bestaansonzekerheid en sociale uitsluiting in samenwerking met het Federaal Instituut voor Duurzame Ontwikkeling een colloquium over ‘Armoede en rechtvaardige transitie’. Het Steunpunt wil met dit colloquium een bijdrage leveren aan de ‘Conferentie voor een rechtvaardige transitie in België’ die de Minister van Klimaat, Leefmilieu, Duurzame Ontwikkeling en Green Deal, Zakia Khattabi, in november 2023 organiseert.

Datum en plaats

Het colloquium gaat door op donderdag 22 juni van 9:00 tot 17:00  in Residence Palace, Wetstraat 155, 1040 Brussel.

 

Programma

9u00 Onthaal
9u30 Opening door Olivier De Schutter (Speciaal VN-rapporteur voor extreme armoede en mensenrechten) en Henk Van Hootegem (Coördinator interfederaal Steunpunt tot bestrijding van armoede)
10u15 Toespraak door Zakia Khattabi (Minister van Klimaat, Leefmilieu, Duurzame Ontwikkeling en Green Deal)
10u30 Pauze
10u45

Werkgroepen

  1.  De verantwoordelijkheid van de overheid: mensenrechten als basis
  2. Ondersteunen van initiatieven van verandering: toegang tot een duurzame consumptie en voeding
  3. Financiering van een duurzaam beleid: belastingen en besteding van publieke middelen
12u30 Lunch
13u30 Toespraak door Karine Lalieux (Minister van Pensioenen en Maatschappelijke Integratie, belast met Personen met een handicap, Armoedebestrijding en Beliris)
13u45

Werkgroepen

  1. Een politiek gericht op effectiviteit van rechten: non take up en impactanalyse
  2. Een goed bestuur op lange termijn: digitalisering van de samenleving
  3. . Beleid in dialoog: participatie van actoren in de strijd tegen armoed
15u45

Conclusie en dankwoord door Olivier De Schutter (Speciaal VN-rapporteur extreme armoede en mensenrechten) en Henk Van Hootegem (Coördinator interfederaal Steunpunt tot bestrijding van armoede)

16u15 Drink
 
17u00 Einde

 

Inschrijvingen

Deelname is gratis. Inschrijven kan via deze link.

 


Meer informatie

Meer informatie over het colloquium (website van het het interfederale Steunpunt tot bestrijding van armoede, bestaansonzekerheid en sociale uitsluiting)

Meer informatie over het rechtvaardige transitiebeleid in België