Languages

Heeft u een opmerking of een klacht?

Het Federaal Instituut voor Duurzame Ontwikkeling hecht veel belang aan de kwaliteit van zijn dienstverlening. Heb je hierover opmerkingen of klachten, dan kan je deze melden bij onze klachtenbeheerder. Wij zullen je klacht behandelen en een passende oplossing voorstellen. Wij zullen daarna ook alles in het werk te stellen om in de toekomst gelijkaardige klachten te vermijden.

Deze klachtenprocedure vervangt de wettelijk bepaalde beroepsprocedures niet.

Hoe een klacht indienen?

Per mail naar contact@fido.fed.be met vermelding van "klacht"
Per brief (FIDO, Klachtenbeheerder, Hertrogstraat 4, 1000 Brussel)
Het spreekt voor zich dat je je klacht kunt motiveren en je persoonlijk belang kunt aantonen.

Klachten die geen betrekking hebben op de dienstverlening van het Federaal Instituut voor Duurzame Ontwikkeling worden niet behandeld, noch worden ze doorverwezen.

U ontvangt steeds een ontvangstbevestiging. Binnen de 30 kalenderdagen ontvangt u een gemotiveerd antwoord.

Nog niet tevreden?

Indien de eerstelijnsklachtenbehandeling u geen voldoening schenkt, kan u zich steeds wenden tot de Federale Ombudsman:

http://www.federaalombudsman.be/nl/homepage 
Leuvenseweg 48 bus 6 – 1000 Brussel
Gratis nummer 0800 99 962
contact@federaalombudsman.be

 

 

Contact

+3225010462
Adresse: 
Institut fédéral pour le Développement Durable
Rue Ducale 4
Bruxelles 1000
Belgium