Languages

Werkgroepen

Gelet op de taken ter voorbereiding en de opvolging van het federale beleid voor duurzame ontwikkeling vertrouwt de Interdepartementale Commissie voor Duurzame Ontwikkeling (ICDO) specifieke mandaten toe aan werkgroepen om relevante deskundigen ter zake te verenigen. 

Gelet op de taken ter voorbereiding en de opvolging van het federale beleid voor duurzame ontwikkeling vertrouwt de Interdepartementale Commissie voor Duurzame Ontwikkeling (ICDO) specifieke mandaten toe aan werkgroepen om relevante deskundigen ter zake te verenigen. 
De ICDO-werkgroepen zijn opgericht op basis van acties die in de federale plannen voor duurzame ontwikkeling of van specifieke politieke opdrachten werden vastgelegd. 
In de loop van de tijd werden specifieke werkgroepen opgericht om bepaalde thema’s, zoals aids of ongelijkheden op gezondheidsgebied, voor te bereiden en op te volgen. Ze werden ontbonden nadat hun opdracht was voltooid. Andere werkgroepen die belast zijn met duurzame mobiliteit, het EMAS-milieubeheersysteem, duurzame evenementen of duurzame voeding, werden uiteindelijk verenigd in de werkgroep “Duurzameontwikkelingsdoelstellingen in de strategie van de federale organisaties”. Als u echter meer wilt weten over de activiteiten van deze voormalige werkgroepen, kunt u ze vinden in de ICDO-activiteitenverslagen. 
De werkgroepen "Duurzame overheidsopdrachten" en "Maatschappelijke verantwoordelijkheid" werden opgericht in het verlengde van de eerste twee Federale Plannen voor Duurzame Ontwikkeling. Hoewel deze plannen ondertussen zijn afgesloten, hebben de twee werkgroepen nog steeds een mandaat en zetten ze hun opdracht voort, gezien de omvangrijke en evoluerende aard van het onderwerp en de vele actiehefbomen.
De werkgroep “Internationaal beleid duurzame ontwikkeling” beschikt niet over een permanent mandaat, maar ze wordt opnieuw geactiveerd wanneer internationale gebeurtenissen dit vereisen. Het secretariaat licht de ICDO-leden echter voortdurend in over de Europese en internationale ontwikkelingen op het gebied van DO. 
De werkgroep "Duurzameontwikkelingsdoelstellingen in de strategie van de federale organisaties", die sinds enkele jaren niet meer actief is, zal dat binnenkort weer zijn met nieuwe doelstellingen en een uitgebreidere samenstelling. De ministers die belast zijn met duurzame ontwikkeling en ambtenarenzaken gaven de werkgroep onlangs een nieuw mandaat. Binnenkort zullen we hierover een pagina ontwikkelen.

Ontdek de ICDO-Werkgroepen: