Languages

Leden

De ICDO is samengesteld uit vertegenwoordigers van alle federale overheidsdiensten en van het ministerie van Defensie. De Gewesten en Gemeenschappen worden eveneens uitgenodigd om een lid aan te duiden. Het Federaal Planbureau en het Instituut voor de Gelijkheid van Vrouwen en Mannen worden er vertegenwoordigd door een waarnemer. Het Federaal Instituut voor Duurzame Ontwikkeling (FIDO) neemt het voorzitterschap van de ICDO waar.

Voorzitter:

Dieter Vander Beke

Secretarissen:

 • Marie-Line GABRIEL ;
 • Cédric Van De Walle.

Leden vertegenwoordigers van de FOD's, POD's en het ministerie van Defensie:

 • Aude VAN GROOTENBRUEL, vertegenwoordigster van Kanselarij van de Eerste Minister; plaatsvervangster: Anja MICHALSKI;
         
 • Myriam BOUVEROUX, vertegenwoordigster van de FOD Beleid en Ondersteuning ; plaatsvervanger: Bernard WILLOCQ;
         
 • Moïra DE GROOTE, vertegenwoordigster van de FOD Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking; plaatsvervanger: Filip ZIVKOVIC;
   
 • Sandrine HONNAY, vertegenwoordigster van de FOD Binnenlandse Zaken; plaatsvervanger: Chloé BOURDON ;
         
 • Lode BRUNEEL, vertegenwoordiger van de FOD Financiën; plaatsvervangster: Bregje VAN NIMWEGEN;
   
 • Anne-Sophie VERHAEGHEN, vertegenwoordigster van de FOD Mobiliteit en Vervoer; plaatsvervangster: Anne BERGHMANS;
        
 • Haou IBRA KAKA, vertegenwoordigster van de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg; plaatsvervanger: Esther MULKERS ;
         
 • Géraldine ELFATHI, vertegenwoordigster van de FOD Sociale Zekerheid; plaatsvervangster: Julie DELFORGE;
   
 • Marielle SMEETS, vertegenwoordigster van de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de voedselketen en Leefmilieu; plaatsvervanger: Pol GERITS;
         
 • Anne-Lise NTAHOBARIBIKIRA, vertegenwoordigster van de FOD Justitie; plaatsvervangster: Charlotte LECLERE;
         
 • Michiel MAERTENS vertegenwoordigster van de FOD Economie, KMO, Middenstand en Energie; plaatsvervanger: Tatiana LAMBIN ;
         
 • Thomas FALLENTHEYN, vertegenwoordiger van het Ministerie van Defensie; plaatsvervanger: Frédéric DYON;
         
 • Jean-Marc DUBOIS, vertegenwoordiger van de POD Maatschappelijke Integratie, Armoedebestrijding en Sociale Economie; plaatsvervangster: Philippe FRINGS;
         
 • Olivier DETONGRE, vertegenwoordiger van de POD Wetenschapsbeleid; plaatsvervangster: Maaike VANCAUWENBERGHE;
         

Vertegenwoordigers van de gemeenschaps- en gewestregeringen:

 • Griet VERSTRAETEN en Ine BAETENS, vertegenwoordigsters van de Vlaamse Regering;
 • Anne SAUDMONT, vertegenwoordigster van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering;
 • Daniel HILLIGSMANN, vertegenwoordiger van de Regering van de Duitstalige Gemeenschap;
 • Natacha ZUINEN, vertegenwoordigster van de Regering van het Waalse Gewest;
 • Pierre MOUREAUX, vertegenwoordiger van de Regering van de Franse Gemeenschap;

Waarnemers:

 • Patricia DELBAERE, vertegenwoordigster van het Federaal Planbureau;
 • Jeroen DECUYPER, vertegenwoordiger van het Instituut voor de Gelijkheid van Vrouwen en Mannen;
 • Christophe CROUGHS  en Eva SAYES, vertegenwoordigers van de Openbare Instellingen voor Sociale Zekerheid.

 Nuttige linken: