Languages

FIDO

Het Federaal Instituut voor Duurzame Ontwikkeling (FIDO) is een kleine en dynamische federale overheidsdienst.

In 2014 werd de POD DO omgevormd tot het Federaal Instituut voor Duurzame Ontwikkeling (FIDO). De bedoeling van deze organisatorische wijziging was het federale beleid inzake duurzame ontwikkeling kracht bij te zetten door duurzame ontwikkeling in het kernbeleid van de regering te verankeren. Het FIDO is de federale overheidsdienst die de Belgische federale regering bijstaat in de voorbereiding van het beleid inzake duurzame ontwikkeling. Daarnaast staat ze ook in voor de coördinatie en uitvoering van dit beleid. Het FIDO staat onder de bevoegdheid van de Minister voor Duurzame Ontwikkeling (mevrouw Zakia Khattabi). Het FIDO staat voor Motivatie, Integratie en Innovatie. We gaan geen uitdaging uit de weg, zoeken naar duurzame oplossingen door een transversale aanpak en willen met vernieuwde ideeën verandering brengen. De vier strategische doelstellingen van het FIDO:

  • De motor zijn achter het beleid inzake duurzame ontwikkeling in België
  • Erkend worden als een referentie in België wat betreft het beleid ter ondersteuning van maatschappelijke verantwoordelijkheid
  • De vector zijn bij de integratie van de federale strategie (op korte, middellange en lange termijn) inzake duurzame ontwikkeling in alle beleidssectoren
  • Duurzame ontwikkeling integreren in het intern beheer van het FIDO

Nuttige link: